Hãy chụp ảnh bạn với động vật.

Chúng tôi cần ảnh của bạn với động vật, không chỉ thú cưng của bạn, vật nuôi là được.