hãy tự sướng bạn với mì.

Hãy tự sướng và mì bạn đã ăn! quốc gia việt nam là mì.